Helaas ben je het niet geworden

Gelukkig zijn wij het wél geworden: het filmplan ‘Helaas ben je het niet geworden’ van mij en documentairemaakster Anne van Campenhout heeft een ontwikkelingstoekenning gekregen vanuit Teledoc Campus. BNN wilt zich graag verbinden aan deze korte documentaire waarin studenten worden gevolgd die op kamers willen en daarvoor moeten hospiteren. In oktober horen we of we de realisatietoekenning krijgen.

teledoc-campus.299.179